نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

تمبر خارجی CS-0061

120,000 تومان

بوکلت تمبر برچسبی + پاکت مهر روز یادبود ماتیو داکوستا ـ کانادا ـ 2017 Mathieu DaCosta زبان شناس و سیاح اولین آفریقایی تبار که وارد کانادا می شود

ابعاد بوکلت 11 × 8

تمبر خارجی CS-0062

130,000 تومان

بوکلت تمبر برچسبی + پاکت مهر روز

یادبود کریسمس ـ 2016 ـ کانادا

ابعاد بوکلت 11/8 × 6/5

تمبر خارجی CS-0063

130,000 تومان

سوئینر شیت + پاکت مهر روز

یادبود کریسمس ـ 2016 ـ کانادا

ابعاد سوئینر شیت 8/5 × 5/5

تمبر خارجی CS-0064

280,000 تومان

بوکلت تمبر برچسبی

یادبود 150 سالگی کانادا ـ 2017

ابعاد بوکلت 12/5 × 8

تمبر خارجی CS-0065

130,000 تومان

بوکلت تمبر برچسبی + پاکت مهر روز

یادبود یکصدمین سالگرد انفجار کشتی هالیفاکس 

کانادا ـ 2017

ابعاد بوکلت 12/5 × 8

تمبر خارجی CS-0066

150,000 تومان

سوئینر شیت + پاکت مهر روز

یادبود کریسمس ـ 2017 ـ کانادا

ابعاد سوئینر شیت  8/5 × 5/5

تمبر خارجی CS-0067

350,000 تومان

بوکلت تمبر برچسبی 

یادبود کریسمس ـ 2017 ـ کانادا

سه عدد بوکلت ـ ابعاد بوکلت 9 × 5/5

تمبر خارجی CS-0068

80,000 تومان

بوکلت تمبر برچسبی

سری تمبرهای بهاری کانادا ـ 2018 

ابعاد بوکلت 12 × 8

تمبر خارجی CS-0069

سوئینر شیت گل ها

سری تمبرهای بهاری کانادا ـ 2018 

ابعاد  8/5 × 12

تمبر خارجی CS-0070

سوئینر شیت + پاکت مهر روز

یادبود 150 سال هنر عکاسی

کانادا ـ 2017 ـ ابعاد  15 × 7/5

تمبر خارجی CS-0071

سوئینر شیت + پاکت مهر روز

شگفتی های کانادا ـ شفق قطبی ـ 2018

ابعاد  10 × 9

تمبر خارجی CS-0072

150,000 تومان

سوئینر شیت + پاکت مهر روز

کوسه های کانادا ـ 2018

ابعاد  18 × 12