نمایش 1–12 از 34 نتیجه

نمایش 9 24 36

تمبر خارجی CS-0074

65,000 تومان

یادبود سال نو چینی ـ سال میمون

قسمتهایی از تمبر برجسته و طلاکوب می باشد

کانادا ـ 2016 ـ ابعاد 3.2 × 3.2

تمبر خارجی CS-0075

یادبود سال نو چینی ـ سال میمون

پایان 2015 و آغاز 2016

قسمتهایی از تمبر برجسته و طلاکوب می باشد

کانادا ـ 2016 ـ ابعاد 9 × 11.7

تمبر خارجی CS-0076

یادبود سال نو چینی ـ سال خروس

پایان 2016 و آغاز 2017

قسمتهایی از تمبر برجسته و طلاکوب می باشد

کانادا ـ 2017 ـ ابعاد 9 × 11.7

تمبر خارجی CS-0077

65,000 تومان

یادبود سال نو چینی ـ سال خروس

قسمتهایی از تمبر طلاکوب می باشد

کانادا ـ 2017 ـ ابعاد 3.2 × 3.2

بلوک موجود است 

تمبر خارجی CS-0078

280,000 تومان

یادبود سال نو چینی ـ سال سگ

پایان 2017 و آغاز 2018

قسمتهایی از تمبر برجسته و طلاکوب می باشد

کانادا ـ 2018 ـ ابعاد 9 × 11.7

تمبر خارجی CS-0079

65,000 تومان

یادبود سال نو چینی ـ سال سگ

قسمتهایی از تمبر برجسته و طلاکوب می باشد

کانادا ـ 2018 ـ ابعاد 3.2 × 3.2

بلوک موجود است 

تمبر خارجی CS-0080

سوئینر شیت + پاکت مهر روز

یادبود سال نو چینی ـ سال سگ

قسمتهایی از تمبر برجسته و طلاکوب می باشد

کانادا ـ 2018 ـ ابعاد 4 × 14

تمبر خارجی CS-0083

سوئینر شیت + پاکت مهر روز 

شگفتی های هواشناسی

کانادا ـ 2018 ـ ابعاد 9.2 × 15.8

تمبر خارجی CS-0084

بوکلت برچسبی + پاکت مهر روز

یادبود کاتلین (کی) لیوینگستون Kathleen Livingstone 

فعال و مبارز در خصوص برده داری و برابری نژادی

کانادا ـ 2018 ـ ابعاد 14 × 7.5

تمبر خارجی CS-0085

بوکلت برچسبی + پاکت مهر روز

یادبود لینکلن مک کالی الكساندر Lincoln M. Alexander

فعال و مبارز در خصوص برده داری و برابری نژادی

کانادا ـ 2018 ـ ابعاد 14 × 7.5

تمبر خارجی CS-0086

بوکلت برچسبی + پاکت مهر روز

یادبود زنبورهای بومی کانادا

زنبورهای تحت حمایت و در حال انقراض

کانادا ـ 2018 ـ ابعاد 11 × 7.5

تمبر خارجی CS-0087

یادبود سال نو چینی ـ سال خوک

قسمتهایی از تمبر برجسته و طلاکوب می باشد

کانادا ـ 2019 ـ ابعاد 18.5 × 18.5