نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0050

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت

22 اسفند بزرگداشت روز شهید

نخستین روز انتشار  1392/12/22

شمارگان 60 سری

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0064

110,000 تومان

پاکت مهر روز 

بزرگداشت 175 غواص شهید

نخستین روز انتشار  1394/5/20

شمارگان 60 سری

بر روی این پاکت از پلاک واقعی استفاده شده است

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0089

40,000 تومان

پاکت مهر روز 

بزرگداشت شهید محسن حججی

نخستین روز انتشار  1396/6/6

شمارگان 80 سری

فروش این سری به صورت سال کامل می باشد

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0118

50,000 تومان

پاکت مهر روز 

بزرگداشت دانشمند شهید محسن فخری زاده

نخستین روز انتشار  1399/9/25

شمارگان 80 سری

فروش این سری به صورت سال کامل می باشد

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0121

80,000 تومان

پاکت مهر روز 

بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

نخستین روز انتشار  1399/10/10

شمارگان 80 سری

فروش این سری به صورت سال کامل می باشد