نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0050

15,000 تومان

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت

22 اسفند بزرگداشت روز شهید

نخستین روز انتشار  1392/12/22

شمارگان 60 سری

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0064

32,000 تومان

پاکت مهر روز 

بزرگداشت 175 غواص شهید

نخستین روز انتشار  1394/5/20

شمارگان 60 سری

بر روی این پاکت از پلاک واقعی استفاده شده است

فروش این سری به صورت سال کامل می باشد

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0068

8,000 تومان

پاکت مهر روز

بزرگداشت هزاره سید مرتضی علم الهدی

نخستین روز انتشار  1394/10/7

شمارگان 60 سری

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0075

25,000 تومان

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت

بزرگداشت روز سینما

نخستین روز انتشار  1395/6/21

تصویر سمت چپ پاکت سه بعدی می باشد

به همراه یک کارت کوچک سه بعدی

شمارگان 100 سری

فروش این سری به صورت سال کامل می باشد

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0081

13,000 تومان

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت

بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

نخستین روز انتشار  1395/11/28

شمارگان 100 سری

فروش این سری به صورت سال کامل می باشد

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0082

12,000 تومان

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت

میلاد حضرت فاطمه و بزرگداشت روز زن

نخستین روز انتشار  1395/12/29

شمارگان 80 سری

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0089

8,000 تومان

پاکت مهر روز 

بزرگداشت شهید محسن حججی

نخستین روز انتشار  1396/6/6

شمارگان 80 سری

فروش این سری به صورت سال کامل می باشد

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0100

13,000 تومان

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت

بزرگداشت هزاره حکیم خیام نیشابوری

نخستین روز انتشار  71397/9/1

شمارگان 80 سری

فروش این سری به صورت سال کامل می باشد

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0117

35,000 تومان

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت

بزرگداشت پهلوان سید حسن شجاعت رزاز

نخستین روز انتشار  1399/8/25

شمارگان 80 سری

فروش این سری به صورت سال کامل می باشد

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0118

30,000 تومان

پاکت مهر روز 

بزرگداشت دانشمند شهید محسن فخری زاده

نخستین روز انتشار  1399/9/25

شمارگان 80 سری

فروش این سری به صورت سال کامل می باشد