نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

تمبر اختصاصی ماسه ای

نخستین تمبر اختصاصی ماسه ای ايران

گرامیداشت روز ملی خلیج فارس

این تمبر به مناسبت روز ملی خلیج فارس و برگرفته از چهارمین فرش خاکی هرمز که به عنوان بزرگترین فـرش خاکی جهـان شناخته می شـود توسـط بخش خصوصی در تاریخ 1396/2/10 با شمارگان 200 سری منتشر شده اسـت بر روی هر قطعه از این تمبر 0/5 گرم ماسه نقره ای از سواحل جنوبی جزیـره هرمز استفاده شـده است. این فولدر شامل یک برگ تمبر ، یک پاکت مهرروز و یک عدد مگزیموم کارت می باشـد .

کبریت ایرانی CM-0083

60,000 تومان

پک کبریت نوروز ـ سفارش اختصاصی

تولید توکلی ـ سایز BX-10

هر پک شامل 12 عدد کبریت در 6 طرح متفاوت می باشد

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها

کبریت ایرانی CM-0084

75,000 تومان

پک کبریت نوروز ـ سفارش اختصاصی

تولید توکلی ـ سایز آشپزخانه

هر پک شامل 12 عدد کبریت در 4 طرح متفاوت می باشد

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها

کبریت ایرانی CM-0108

پک کبریت آبشارهای ایران

تولید توکلی ـ سفارش اختصاصی

شامل دو سری 9 عددی

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها

کبریت ایرانی CM-0109

پک کبریت نوروز 1398 ـ ماهی های آب شیرین

تولید توکلی ـ سفارش اختصاصی

شامل دو سری 9 عددی

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها

کبریت ایرانی CM-0110

پک کبریت صورفلکی ـ تولید توکلی

سفارش اختصاصی ـ سایز آشپزخانه

شامل 12 کبریت

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها

کبریت ایرانی CM-0111

250,000 تومان

پک کبریت جام جهانی روسیه ـ تولید توکلی

 سفارش اختصاصی ـ سایز آشپزخانه

شامل دو سری 6 عددی

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها

کبریت ایرانی CM-0112

پک کبریت کمال الملک

تولید توکلی ـ سفارش اختصاصی

شامل دو سری 9 عددی ـ سایز BX-10

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها

کبریت ایرانی CM-0113

پک کبریت کریسمس 2020

تولید توکلی ـ سفارش اختصاصی

شامل دو سری 9 عددی ـ سایز BX-10

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها

کبریت ایرانی CM-0114

پک کبریت مشاهیر ایرانی

تولید توکلی ـ سفارش اختصاصی

شامل دو سری 6 عددی ـ سایز آشپزخانه

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها

کبریت ایرانی CM-0120

170,000 تومان

پک کبریت نوروز 1399

هنر امپراتوری هخامنشی

تولید توکلی ـ سفارش اختصاصی

شامل دو سری 12 عددی ـ سایز BX-10

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها

کبریت ایرانی CM-0121

پک کبریت یادبود 150 سالگی گاندی

تولید توکلی ـ سفارش اختصاصی

شامل دو سری 9 عددی ـ سایز BX-10

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها