نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

تمبر خارجی CS-0133

520,000 تومان

تمبر + بوکلت + پاکت مهر روز

بزرگداشت کریستوفر پلامر ـ Christopher Plummer

کانادا ـ 2021 ـ ابعاد تمبر 18 × 16

تمبر خارجی CS-0134

370,000 تومان

بوکلت + پاکت مهر روز

بزرگداشت کریستوفر پلامر ـ Christopher Plummer

کانادا ـ 2021 ـ ابعاد بوکلت 2 لت  13 × 18/5

تمبر خارجی CS-0135

590,000 تومان

تمبر + بوکلت + پاکت مهر روز

یادبود سه سرباز قهرمان ملی کانادا در جنگ جهانی اول

کانادا ـ 2021 ـ ابعاد تمبر 18 × 16

تمبر خارجی CS-0136

470,000 تومان

بوکلت + پاکت مهر روز

یادبود سه سرباز قهرمان ملی کانادا در جنگ جهانی اول

کانادا ـ 2021 ـ ابعاد بوکلت 2 لت  28 × 8/5

تمبر خارجی CS-0137

390,000 تومان

بوکلت + پاکت مهر روز

یادبود یکصدمین سال تاسیس انجمن سلطنتی کانادا

این انجمن خیریه و نماد آن گل شقایق است

کانادا ـ 2021 ـ ابعاد بوکلت 2 لت  12 × 18/5

تمبر خارجی CS-0138

410,000 تومان

بوکلت + پاکت مهر روز ـ یادبود کریسمس

کانادا ـ 2021 ـ ابعاد بوکلت 3 لت  11 × 25

تمبر خارجی CS-0139

380,000 تومان

بوکلت + پاکت مهر روز ـ یادبود جشن دیوالی هند

کانادا ـ 2021 ـ ابعاد بوکلت 2 لت  13 × 18/5