نمایش 1–12 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

تمبر مشترک و مرتبط CS-001

100,000 تومان

بلوک تمبر هزارویکصدمین سالروز تولد روکی

شوروی ـ 1958

با مهر  گمرک ـ چسب و دندانه سالم

تمبر مشترک و مرتبط CS-002

100,000 تومان

بلوک تمبر سالروز تولد مخدوم قلی فراغی

شوروی ـ 1959

 چسب و دندانه سالم ، با مهر گمرک 

تمبر مشترک و مرتبط CS-003

180,000 تومان

بلوک تمبر هزاره ابوریحان بیرونی

شوروی ـ 1973

 چسب و دندانه سالم

تمبر مشترک و مرتبط CS-004

40,000 تومان

تمبر تک هزاره ابوریحان بیرونی

شوروی ـ 1973

 چسب و دندانه سالم

تمبر مشترک و مرتبط CS-005

200,000 تومان

بلوک تمبر زادروز نظامی گنجوی

شوروی ـ 1981

 چسب و دندانه سالم

تمبر مشترک و مرتبط CS-006

50,000 تومان

تمبر تک زادروز نظامی گنجوی

شوروی ـ 1981

 چسب و دندانه سالم

تمبر مشترک و مرتبط CS-007

150,000 تومان

بلوک تمبر ششصدمین سالروز تولد عمادالدین نسیمی

شوروی ـ 1973

 چسب و دندانه سالم

تمبر مشترک و مرتبط CS-008

40,000 تومان
تمبر تک ششصدمین سالروز تولد عمادالدین نسیمی شوروی ـ 1973  چسب و دندانه سالم

تمبر مشترک و مرتبط CS-009

200,000 تومان

بلوک تمبر زادروز مخدوم قلی فراغی

شوروی ـ 1983

 چسب و دندانه سالم

تمبر مشترک و مرتبط CS-010

320,000 تومان

بلوک تمبر زادروز علی همدانی

تاجیکستان ـ 1994

با نوشته انگلیسی و تاجیکی ـ چسب و دندانه سالم

تمبر مشترک و مرتبط CS-011

800,000 تومان

بلوک تمبر یکهزارویکصدوپنجاهمین زادروز رودکی

افغانستان ـ 2008

چسب و دندانه سالم

تمبر مشترک و مرتبط CS-012

200,000 تومان

تمبر تک یکهزارویکصدوپنجاهمین زادروز رودکی

افغانستان ـ 2008

چسب و دندانه سالم