POWDER-COATED ALUMINUM FRAME
Reddington 6-Piece Set Furniture Sectional Living Room Sofa.
TIME FOR A NEW SPEAKER?
Bring The Best Experience Home With A Speaker From Marshall.
HIGH STRENGTH AND DURABLE
Buy The Best Tourist Equipment For An Excellent Holiday.

TOP CATEGORIES

SPECIAL OFFER
New
 • New
 • FEATURED
 • TOP SELLERS

تمبر اختصاصی چوبی

180,000 تومان

تمبر اختصاصی چوبی

بپاس خدمت

این تمبر اختصاصی به مناسبت هشتادمین سال تبعید رضا شاه پهلوی بپاس خدمات مفید ایشان توسط بخش خصوصی در تاریخ 1400/7/8 در شمارگان 80 سری با استفاده از تکنیک چاپ دستی و تکنولوژی CNC منتشر شده است . بر روی هر قطعه از این تمبر یک تکه چوب در اندازه 4×4 سانتیمتر بکار رفته که از تکه های بر جای مانده از اسکله قدیم گمرک بندرعباس تهیه شده است.

تمبر اختصاصی سه بعدی و برجسته

80,000 تومان

تمبر اختصاصی سه بعدی و برجسته

یادبود ملی شدن شیلات ایران

این تمبر اختصاصی یادبود ملی شدن شیلات ایران در تاریخ 1398/11/12 با همکاری کافه موزه رشت در شهر زیبای رشت رونمایی شده است. این تمبر چهار قطعه ای ، که یکی از آنها برجسته و یکی دیگر به صورت سه بعدی می باشد در یک دفترچه چهار برگی ، با بسته بندی قوطی کنسرو با شمارگان 200 سری منتشر شده است. برای سهولت دسترسی به دفترچه انتهای قوطی پرس نشده است. جنس قوطی مقوای سخت و درپوش ها فلزی می باشند.

تمبر اختصاصی گلدوزی

110,000 تومان

 تمبر اختصاصی گلدوزی

گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی

شَک بافی تنها بخشی از هنر دستان بانوان استان هرمزگان می باشد که چون میراث از نسلی به نسل دیگر منتقل و پاس داشته می شود حرفه ای سنتی و خانگی که بیشتر در روستاها توسط بانوان انجام می پذیرد ، نوعی نـوار زینتی با نقوش و نامهای مختلف که عرض آن بستگی به نوع استفاده از آن را دارد از شَک برای تزیین سجاده ، سفره عقد و همچنین لباس های محلی در قسمت سرآستین یقه لباس و برقع استفاده می شود اما بیشترین مـورد استفاده آن در لباس های محلی در قسمت پایین شلـوار است . این تمبر اختصاصی در شمارگان یکصد سری معرف 7 نمونه از نقوش شَک بافی است که با استفاده از تکنیک فتوبافت،بافته و بر روی تمبر چسبانده شده است. این فولدر شامل یک برگ تمبر، یک پاکت مهر روز و یک عدد مگزیموم کارت می باشد .

تمبر اختصاصی بریل

70,000 تومان

نخستین تمبر اختصاصی بریل ايران

گرامیداشت روز جهانی عصای سفید

این تمبر به مناسبت روز جهانی عصای سفید با شعار ( چشمان همدیگر باشیم ) با همکاری انجمن نابینایان استان هرمزگان و موسسه روشندلان خلیج فارس در تاریخ 1396/7/23 با شمارگان 200 سری منتشر شده است. بر روی هر قطعه این تمبر عبارت ( چشمان همدیگر باشیم ) به خط بریل و بر روی برگه به صورت نامرئی چاپ شده بر روی پاکت نخستین روز انتشار روز جهانی عصای سفید به خط بریل تبریک گفته شده است این فولدر شامل یک برگ تمبر ، پاکت نخستین روز انتشار و مگزیموم کارت می باشد

تمبر اختصاصی ماسه ای

80,000 تومان

نخستین تمبر اختصاصی ماسه ای ايران

گرامیداشت روز ملی خلیج فارس

این تمبر به مناسبت روز ملی خلیج فارس و برگرفته از چهارمین فرش خاکی هرمز که به عنوان بزرگترین فـرش خاکی جهـان شناخته می شـود توسـط بخش خصوصی در تاریخ 1396/2/10 با شمارگان 200 سری منتشر شده اسـت بر روی هر قطعه از این تمبر 0/5 گرم ماسه نقره ای از سواحل جنوبی جزیـره هرمز استفاده شـده است. این فولدر شامل یک برگ تمبر ، یک پاکت مهرروز و یک عدد مگزیموم کارت می باشـد .

بلیط شرکت واحد CT-0062

20,000 تومان

بلیط شرکت واحد 50 ریال

سری  شقایق

شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه

wood-portfolio-placeholder

MOST POPULAR

Cum cubilia ac fringilla lorem
quis himenaeos velit.
1.

Home Delivery.

The European languages.

2.

Order As a Gift.

Donec odio etiam sceles.

3.

High Quality.

Curabitur hac hac maece.

4.

Buy With Joy.

Ullamcorper magna nec.

FOR TRAVELERS
New
 • New
 • FEATURED
 • TOP SELLERS

تمبر اختصاصی چوبی

180,000 تومان

تمبر اختصاصی چوبی

بپاس خدمت

این تمبر اختصاصی به مناسبت هشتادمین سال تبعید رضا شاه پهلوی بپاس خدمات مفید ایشان توسط بخش خصوصی در تاریخ 1400/7/8 در شمارگان 80 سری با استفاده از تکنیک چاپ دستی و تکنولوژی CNC منتشر شده است . بر روی هر قطعه از این تمبر یک تکه چوب در اندازه 4×4 سانتیمتر بکار رفته که از تکه های بر جای مانده از اسکله قدیم گمرک بندرعباس تهیه شده است.

تمبر اختصاصی سه بعدی و برجسته

80,000 تومان

تمبر اختصاصی سه بعدی و برجسته

یادبود ملی شدن شیلات ایران

این تمبر اختصاصی یادبود ملی شدن شیلات ایران در تاریخ 1398/11/12 با همکاری کافه موزه رشت در شهر زیبای رشت رونمایی شده است. این تمبر چهار قطعه ای ، که یکی از آنها برجسته و یکی دیگر به صورت سه بعدی می باشد در یک دفترچه چهار برگی ، با بسته بندی قوطی کنسرو با شمارگان 200 سری منتشر شده است. برای سهولت دسترسی به دفترچه انتهای قوطی پرس نشده است. جنس قوطی مقوای سخت و درپوش ها فلزی می باشند.

تمبر اختصاصی گلدوزی

110,000 تومان

 تمبر اختصاصی گلدوزی

گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی

شَک بافی تنها بخشی از هنر دستان بانوان استان هرمزگان می باشد که چون میراث از نسلی به نسل دیگر منتقل و پاس داشته می شود حرفه ای سنتی و خانگی که بیشتر در روستاها توسط بانوان انجام می پذیرد ، نوعی نـوار زینتی با نقوش و نامهای مختلف که عرض آن بستگی به نوع استفاده از آن را دارد از شَک برای تزیین سجاده ، سفره عقد و همچنین لباس های محلی در قسمت سرآستین یقه لباس و برقع استفاده می شود اما بیشترین مـورد استفاده آن در لباس های محلی در قسمت پایین شلـوار است . این تمبر اختصاصی در شمارگان یکصد سری معرف 7 نمونه از نقوش شَک بافی است که با استفاده از تکنیک فتوبافت،بافته و بر روی تمبر چسبانده شده است. این فولدر شامل یک برگ تمبر، یک پاکت مهر روز و یک عدد مگزیموم کارت می باشد .

تمبر اختصاصی بریل

70,000 تومان

نخستین تمبر اختصاصی بریل ايران

گرامیداشت روز جهانی عصای سفید

این تمبر به مناسبت روز جهانی عصای سفید با شعار ( چشمان همدیگر باشیم ) با همکاری انجمن نابینایان استان هرمزگان و موسسه روشندلان خلیج فارس در تاریخ 1396/7/23 با شمارگان 200 سری منتشر شده است. بر روی هر قطعه این تمبر عبارت ( چشمان همدیگر باشیم ) به خط بریل و بر روی برگه به صورت نامرئی چاپ شده بر روی پاکت نخستین روز انتشار روز جهانی عصای سفید به خط بریل تبریک گفته شده است این فولدر شامل یک برگ تمبر ، پاکت نخستین روز انتشار و مگزیموم کارت می باشد

تمبر اختصاصی ماسه ای

80,000 تومان

نخستین تمبر اختصاصی ماسه ای ايران

گرامیداشت روز ملی خلیج فارس

این تمبر به مناسبت روز ملی خلیج فارس و برگرفته از چهارمین فرش خاکی هرمز که به عنوان بزرگترین فـرش خاکی جهـان شناخته می شـود توسـط بخش خصوصی در تاریخ 1396/2/10 با شمارگان 200 سری منتشر شده اسـت بر روی هر قطعه از این تمبر 0/5 گرم ماسه نقره ای از سواحل جنوبی جزیـره هرمز استفاده شـده است. این فولدر شامل یک برگ تمبر ، یک پاکت مهرروز و یک عدد مگزیموم کارت می باشـد .

بلیط شرکت واحد CT-0062

20,000 تومان

بلیط شرکت واحد 50 ریال

سری  شقایق

شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه

ALL FOR GARDEN
New
 • New
 • FEATURED
 • TOP SELLERS

FURNITURE CATEGORIES

SPECIAL OFFER
New
 • New
 • FEATURED
 • TOP SELLERS

بلیط شرکت واحد CT-0001

بلیط شرکت واحد ـ 10 ریال ـ سری س

پیش فروش ـ فیلیگران : چاپخانه دولتی ایران

نمونه فیلیگران

بلیط شرکت واحد CT-0002

بلیط شرکت واحد ـ سری ر

ویژه کارکنان دولت

فیلیگران : چاپخانه دولتی ایران ( بر عکس )

نمونه فیلیگران

بلیط شرکت واحد CT-0003

20,000 تومان

بلیط شرکت واحد ـ  سری ق

ویژه کارکنان دولت ـ فیلیگران : چاپخانه دولتی ایران

نمونه فیلیگران : وارو

بلیط شرکت واحد CT-0004

20,000 تومان

بلیط شرکت واحد ـ  سری م

ویژه کارکنان دولت ـ فیلیگران : چاپخانه دولتی ایران

نمونه فیلیگران : برعکس

بلیط شرکت واحد CT-0005

20,000 تومان

بلیط شرکت واحد ـ سری د ـ ویژه کارکنان دولت

فیلیگران : چاپخانه دولتی ایران

نمونه فیلیگران : برعکس ، وارو

بلیط شرکت واحد CT-0006

بلیط شرکت واحد ـ  سری ع  ــ   ویژه کارکنان دولت 

فیلیگران : چاپخانه دولتی ایران

نمونه فیلیگران : وارو

بلیط شرکت واحد CT-0007

20,000 تومان

بلیط شرکت واحد ـ  سری ج  ــ   ویژه کارکنان دولت 

فیلیگران : چاپخانه دولتی ایران

نمونه فیلیگران : وارو

بلیط شرکت واحد CT-0008

20,000 تومان

بلیط شرکت واحد ـ  سری ط  ــ   ویژه کارکنان دولت 

فیلیگران : شرکت سهامی

نمونه فیلیگران

OUR BLOG