XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS

کبریت ایرانی CM-0086

45,000 تومان

پک کبریت بین حرمها

تولید توکلی ـ سایز BX-10

یک روی کبریت ها به صورت پازلی می باشد

هر پک شامل 18 عدد کبریت در 9 طرح متفاوت می باشد

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها

تمبر خارجی CS-0078

90,000 تومان

یادبود سال نو چینی ـ سال سگ

پایان 2017 و آغاز 2018

قسمتهایی از تمبر برجسته و طلاکوب می باشد

کانادا ـ 2018 ـ ابعاد 9 × 11.7

کبریت خارجی CM-0149

کبریت تبلیغاتی ، هتلی 

تصویر پشت و روی کبریت ، کیفیت مطابق تصویر

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS SIMPLE

کبریت خارجی CM-0211

12,000 تومان

کبریت بغلی

تصویر پشت و روی کبریت ، کیفیت مطابق تصویر

کبریت خارجی CM-0194

60,000 تومان

کبریت CLASSIC

تولید پاکستان ـ بزرگتر از سایز معمولی

تصویر رو و پشت کبریت ، کیفیت مطابق تصویر

کبریت ایرانی CM-0092

10,000 تومان

کبریت دلاور ـ تولید توکلی

بسته بندی جدید

تصویر پشت و روی کبریت

کبریت ایرانی CM-0242

20,000 تومان

کبریت تبلیغاتی

تولید توکلی ـ سایز BX-10

تصویر رو و پشت کبریت

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS ALTERNATIVE

تمبر خارجی CS-0111

سال نو چینی ـ سال موش

یک قطعه تمبر + پاکت مهر روز

قسمتهایی از تمبر برجسته و طلاکوب می باشد

کانادا ـ 2020 ـ ابعاد 3.2 × 3.2

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت CF-0113

35,000 تومان

پاکت مهر روز و مگزیموم کارت

کلیسای تادئوس مقدس

نخستین روز انتشار  1399/1/20

شمارگان 80 سری

فروش این سری به صورت سال کامل می باشد

کبریت ایرانی CM-0229

8,000 تومان

کبریت تبلیغاتی

تولید توکلی ـ سایز BX-10

تصویر رو و پشت کبریت

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS ARROWS PAGINATION

کبریت ایرانی CM-0223

15,000 تومان

کبریت تبلیغاتی

تولید توکلی 

تصویر رو و پشت کبریت

کبریت خارجی CM-0158

کبریت پاکستانی

تصویر رو و پشت کبریت ، کیفیت مطابق تصویر

تمبر خارجی CS-0059

90,000 تومان

بوکلت تمبر برچسبی

یادبود 150 سال هنر عکاسی

صعود از کوه هابل ـ عکاس بایرون هارمون 

کانادا ـ 2016 ـ ابعاد  8/5 × 5/5

تصویر پشت و روی بوکلت

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS WITH ICONS

کبریت ایرانی CM-0081

70,000 تومان

کبریت حیوانات در معرض انقراض

تولید توکلی ـ سایز BX-10

هر پک شامل 12 عدد کبریت در 6 طرح متفاوت می باشد

تصویر پشت و روی پک و کبریت ها

کبریت ایرانی CM-0226

6,000 تومان

کبریت تبلیغاتی

تولید توکلی ـ سایز BX-10

تصویر رو و پشت کبریت

تمبر تبلیغاتی CSA-0003

120,000 تومان

بلوک تمبر تبلیغاتی

فن آوری دیجیتالی پارس

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS CAROUSEL